Blog

DOOP

De doop was en is een belangrijk onderdeel van de boodschap van Jezus Christus. Op de Pinksterdag predikte Petrus tot een menigte, en ten slotte vroegen de overtuigde maar nog steeds onbekeerde luisteraars:

‘Wat zullen we doen, mannelijke broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en laat u dopen, ieder van u in de naam van Jezus” (Handelingen 2:37).

Dit is Gods voorziening voor allen die zich met hem willen verzoenen. Twee verschillende gebeurtenissen die met elkaar verbonden zijn: bekering en doop en deze voorziening van God is nooit veranderd.

AANBIDDEN

Het middelpunt van al het werk van de gemeente is de zondagse eredienst. Het hart van aanbidding is de boodschap van Jezus Christus en Zijn redding. Aanbidding is een ontmoeting met God. En allereerst komt God naar ons toe, hij spreekt tot ons door de Bijbel. In het evangelie van Jezus Christus wordt ons verkondigd. Hij biedt ons de vergeving van zonden en een nieuw leven aan door het lijden, de dood en de opstanding van Zijn Jezus Christus de Zoon. Die boodschap is het fundament van het christelijk geloof en dus van aanbidding.

En ten tweede betekent aanbidding ook dat we dicht tot God kunnen naderen. Dit doen we door te bidden en te zingen.

Jeugd en jeugdwerk

Het bereiken en beïnvloeden van probleemjongeren en minderheden in en rond Nijmegen voor een positieve en juiste groei naar volwassenheid. Dit zal ook een positief effect hebben op het gebied van normen en waarden binnen de doelgroep en uiteindelijk het verdwijnen van de criminaliteit en deze doelgroep.

Conferenties en educatieve programma’s

Organiseer theater- en muziekpresentaties samen met de jongeren.

Verpleegkundige sociale ontwikkelingsprogramma’s

Denk hierbij aan het organiseren van reizen, het uitnodigen van gastsprekers, het bezoeken van zieken en gevangenen.

GET IN TOUCH

Nijverheidsweg 44, 6541 CM Nijmegen

Teléfono: 0610492395

Correo Electrónico:  r.estanista@live.com 

OPENING HOURS

Domingo: 11:00 am – 13:00 pm

FOLLOW US

Kingdom Dynamics © All Rights Reserved.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.