Missie

De missie van de Stichting Kingdom Dynamics berust op de volgende bijbelvers, Jesaja 61: 1 en 2: “De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan getekenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten”. Onze missie krijgt invulling door onze maatschappelijke werkzaamheden en de zondagse erediensten.

Visie

In een wereld die steeds complexer wordt en waar de steeds afnemende normen en waarden leiden tot deviant gedrag, biedt Stichting Kingdom Dynamic geestelijke en maatschappelijke ondersteuning gebaseerd op Bijbelse principes. Door het bevorderen van integratie en redzaamheid wordt de sociale cohesie bevorderd wat resulteert in individuen die een volwaardig bestaan kunnen leiden in de maatschappij. Stichting Kingdom Dynamic gelooft in maatwerk voor elke doelgroep en individu.

Kernprincipes en uitgangspunten van de stichting

Stichting Kingdom Dynamic heeft een christelijke geloofsovertuiging. Onze dienstverlening richt zich op de mens, ongeacht ras, huidskleur en geloof. We zien de mens als een waardevol individu. Tevens richten wij ons op specifieke doelgroepen zoals de Antilliaanse gemeenschap. Al onze vrijwilligers hebben een christelijke achtergrond. Onze medewerkers zijn grotendeels vakbekwame mensen die hun bijdrage leveren aan het opbouwen van individuen en groepen.